Nguyễn Thanh Nhàn

Họ tên: Nguyễn Thanh Nhàn

Nơi ở : Ho Chi Minh City, Vietnam

Năm sinh: 2000