Nguyễn Trần Khánh Vân

hoa hậu Khánh Vân, hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2019